სადადგმო სამსახურიამირან ანანიაშვილი

amiran.ananiashvili@opera.ge
სადადგმო სამსახურის ხელმძღვანელი

გია გელაძე

gia.geladze@opera.ge
სცენის მთავარი მემანქანე

თამარ ჩარგეიშვილი

tamar.chargeishvili@opera.ge
მოდელიორი