გიორგი კვირიკაშვილი

კონცერტმაისტერი

ზაზა გუგუშვილი

ბანის ტრომბონი, ჯგუფის რეგულატორი

გრიგოლ მელაძე

კონცერტმაისტერის თანაშემწე

გელიტა ნარიმანიძე

ბანის ტრომბონი

სანდრო ჯაბიძე

მეორე ტრომბონი