Malkhaz Khuroshvili –  Concert Master
Papuna Janjalashvili
Besik Rakviashvili (Bass Clarinet)
Vakhtang Rakviashvili (Bass Clarinet)