ადმინისტრაციათამარ მუქერია

ოპერის ადმინისტრაციის კოორდინატორი

იმერი კავსაძე

ოპერის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

მარინა ბურჭულაძე

საოპერო დასის გამგე